आम्ही 2004 पासून जग वाढण्यास मदत करतो

उत्पादने

 • 220kV polymer lightning arrester

  220 केव्ही पॉलिमर लाइटनिंग आर्सेस्टर

    220 केव्ही जस्त-ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर जनरल झिंक ऑक्साइड प्रकार सर्ज अरेस्टर वितरण लाइन आणि पॉवर स्टेशन डिव्हाइससाठी अत्याधुनिक ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षक आहे. कोर रेझिस्टर डिस्क म्हणून झिंक ऑक्साईड आणि इतर मेटल ऑक्साईडसह एकत्रित, व्होल्ट-एम्पीयर वैशिष्ट्ये आणि रेझिस्टर डिस्कअरची सध्याची क्षमता पारंपारिक सीआयसी प्रकारात वाढीच्या शोधात असलेल्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात सुधारली. नाममात्र ऑपरेटिंग व्होल्टेज अंतर्गत, शल्य वाढीस अटक करणार्‍याद्वारे चालू कार्य चालू आहे ...
 • 110kV polymer lightning arrester station type

  110 केव्ही पॉलिमर लाइटनिंग अरेरेस्टर स्टेशन प्रकार

    110 केव्ही जस्त-ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर जनरल झिंक ऑक्साईड टाइप सर्ज अरेस्टर वितरण लाइन आणि पॉवर स्टेशन डिव्हाइससाठी अत्याधुनिक ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षक आहे. कोर रेझिस्टर डिस्क म्हणून झिंक ऑक्साईड आणि इतर मेटल ऑक्साईडसह एकत्रित, व्होल्ट-एम्पीयर वैशिष्ट्ये आणि रेझिस्टर डिस्कअरची सध्याची क्षमता पारंपारिक सीआयसी प्रकारात वाढीच्या शोधात असलेल्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात सुधारली. नाममात्र ऑपरेटिंग व्होल्टेज अंतर्गत, शल्य वाढीस अटक करणार्‍याद्वारे चालू कार्य चालू आहे ...
 • 110kV polymer lightning arrester

  110 केव्ही पॉलिमर लाइटनिंग अरेस्टर

    110 केव्ही जस्त-ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर जनरल झिंक ऑक्साईड टाइप सर्ज अरेस्टर वितरण लाइन आणि पॉवर स्टेशन डिव्हाइससाठी अत्याधुनिक ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षक आहे. कोर रेझिस्टर डिस्क म्हणून झिंक ऑक्साईड आणि इतर मेटल ऑक्साईडसह एकत्रित, व्होल्ट-एम्पीयर वैशिष्ट्ये आणि रेझिस्टर डिस्कअरची सध्याची क्षमता पारंपारिक सीआयसी प्रकारात वाढीच्या शोधात असलेल्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात सुधारली. नाममात्र ऑपरेटिंग व्होल्टेज अंतर्गत, शल्य वाढीस अटक करणार्‍याद्वारे चालू कार्य चालू आहे ...
 • 66kV polymer lightning arrester station type

  66 केव्ही पॉलिमर लाइटनिंग अरेरेस्टर स्टेशन प्रकार

    K 66 केव्ही झिंक-ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर जनरल झिंक ऑक्साईड टाइप सर्ज अरेरेस्टर हे वितरण लाइन आणि पॉवर स्टेशन डिव्हाइससाठी अत्याधुनिक ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षक आहे. कोर रेझिस्टर डिस्क म्हणून झिंक ऑक्साईड आणि इतर मेटल ऑक्साईडसह एकत्रित, व्होल्ट-एम्पीयर वैशिष्ट्ये आणि रेझिस्टर डिस्कअरची सध्याची क्षमता पारंपारिक सीआयसी प्रकारात वाढीच्या शोधात असलेल्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात सुधारली. नाममात्र ऑपरेटिंग व्होल्टेज अंतर्गत, वाढीस अटककर्त्याद्वारे चालू केवळ असते ...
 • 66kV polymer lightning arrester

  66 केव्ही पॉलिमर लाइटनिंग अरेरेस्टर

    K 66 केव्ही झिंक-ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर जनरल झिंक ऑक्साईड टाइप सर्ज अरेरेस्टर हे वितरण लाइन आणि पॉवर स्टेशन डिव्हाइससाठी अत्याधुनिक ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षक आहे. कोर रेझिस्टर डिस्क म्हणून झिंक ऑक्साईड आणि इतर मेटल ऑक्साईडसह एकत्रित, व्होल्ट-एम्पीयर वैशिष्ट्ये आणि रेझिस्टर डिस्कअरची सध्याची क्षमता पारंपारिक सीआयसी प्रकारात वाढीच्या शोधात असलेल्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात सुधारली. नाममात्र ऑपरेटिंग व्होल्टेज अंतर्गत, वाढीस अटककर्त्याद्वारे चालू केवळ असते ...
 • 35kV polymer lightning arrester

  35 केव्ही पॉलिमर लाइटनिंग अरेस्टर

    K 35 केव्ही जस्त-ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर जनरल झिंक ऑक्साईड प्रकार सर्ज अरेस्टर वितरण लाइन आणि पॉवर स्टेशन डिव्हाइससाठी अत्याधुनिक ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षक आहे. कोर रेझिस्टर डिस्क म्हणून झिंक ऑक्साईड आणि इतर मेटल ऑक्साईडसह एकत्रित, व्होल्ट-एम्पीयर वैशिष्ट्ये आणि रेझिस्टर डिस्कअरची सध्याची क्षमता पारंपारिक सीआयसी प्रकारात वाढीच्या शोधात असलेल्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात सुधारली. नाममात्र ऑपरेटिंग व्होल्टेज अंतर्गत, वाढीस अटककर्त्याद्वारे चालू केवळ असते ...
 • 10kV polymer lightning arrester

  10 केव्ही पॉलिमर लाइटनिंग अरेरेस्टर

    10 केव्ही जस्त-ऑक्साइड सर्ज आरेस्टर जनरल झिंक ऑक्साईड टाइप सर्ज अरेस्टर वितरण लाइन आणि पॉवर स्टेशन डिव्हाइससाठी अत्याधुनिक ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षक आहे. कोर रेझिस्टर डिस्क म्हणून झिंक ऑक्साईड आणि इतर मेटल ऑक्साईडसह एकत्रित, व्होल्ट-एम्पीयर वैशिष्ट्ये आणि रेझिस्टर डिस्कअरची सध्याची क्षमता पारंपारिक सीआयसी प्रकारात वाढीच्या शोधात असलेल्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात सुधारली. नाममात्र ऑपरेटिंग व्होल्टेज अंतर्गत, शल्य वाढीस अटक करणार्‍याद्वारे चालू आहे ...
 • 6kV polymer lightning arrester

  6 केव्ही पॉलिमर लाइटनिंग आर्सेस्टर

    6 केव्ही झिंक-ऑक्साइड सर्ज आरेस्टर जनरल झिंक ऑक्साईड टाइप सर्ज अरेस्टर वितरण लाइन आणि पॉवर स्टेशन डिव्हाइससाठी अत्याधुनिक ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षक आहे. कोर रेझिस्टर डिस्क म्हणून झिंक ऑक्साईड आणि इतर मेटल ऑक्साईडसह एकत्रित, व्होल्ट-एम्पीयर वैशिष्ट्ये आणि रेझिस्टर डिस्कअरची सध्याची क्षमता पारंपारिक सीआयसी प्रकारात वाढीच्या शोधात असलेल्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात सुधारली. नाममात्र ऑपरेटिंग व्होल्टेज अंतर्गत, वाढीस अटककर्त्याद्वारे चालू केवळ असते ...
 • 3kV polymer lightning arrester

  3 केव्ही पॉलिमर लाइटनिंग अरेस्टर

  3 केव्ही जस्त-ऑक्साइड सर्ज आरेस्टर जनरल झिंक ऑक्साईड प्रकार सर्ज अरेस्टर वितरण लाइन आणि पॉवर स्टेशन डिव्हाइससाठी अत्याधुनिक ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षक आहे. कोर रेझिस्टर डिस्क म्हणून झिंक ऑक्साईड आणि इतर मेटल ऑक्साईडसह एकत्रित, व्होल्ट-एम्पीयर वैशिष्ट्ये आणि रेझिस्टर डिस्कअरची सध्याची क्षमता पारंपारिक सीआयसी प्रकारात वाढीच्या शोधात असलेल्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात सुधारली. नाममात्र ऑपरेटिंग व्होल्टेज अंतर्गत, शल्य वाढीस अटक करणार्‍याद्वारे चालू केवळ एक ...
 • fuse link

  फ्यूज दुवा

  सामान्य “के” आणि “टी” प्रकार फ्यूज दुवे / घटक “केबी, केयू, केएस” उप-प्रकार फ्यूज दुवे / घटक विभागले आहेत जे आयईसी -२2२ प्रति मानक प्रकार, सार्वत्रिक प्रकार आणि स्क्रू प्रकार संदर्भित करतात. ते 11-36 केव्ही सह ड्रॉप-आउट फ्यूज कटआउटवर लागू आहेत. १. बटनसह नवीनतम मॉडेलः ते K-8 वितळण्याच्या गतीसह “के” प्रकार फ्यूज दुव्यापासून बनविलेले आहे आणि १०-१-13 वितळण्याच्या गतीसह “टी” प्रकार हा ड्रॉप आउट फ्यूज कटआउटसाठी व्यापकपणे वापरला जातो. 2. सामान्य मॉडेल डब्ल्यू ...
 • dropout fuse YK4 series

  ड्रॉपआउट फ्यूज वाईके 4 मालिका

  जनरल फ्यूज कटआउट एक प्रकारचे वितरण ट्रान्सफॉर्मर किंवा वितरण लाइनचे बाह्य उच्च व्होल्टेज आहे आणि मुख्यत: शॉर्ट सर्किट, ओव्हरलोड आणि स्विचिंग करंटद्वारे होणार्‍या परिणामापासून ट्रान्सफॉर्मर्स किंवा रेषा संरक्षित करण्यासाठी वापरला जातो. ड्रॉप-आउट फ्यूज कटआउट इन्सुलेटर समर्थन आणि फ्यूज कॅरियर, स्थिर संपर्क जे इन्सुलेटर समर्थन आणि फ्यूज कॅरियरच्या दोन टोकांवर स्थापित हलविणार्‍या संपर्काच्या दोन बाजूंनी निश्चित केले गेले आहे. फ्यूज कॅरियरचे अंतर्गत भाग म्हणजे एक्सटींगुई ...
 • dropout fuse YK3 series

  ड्रॉपआउट फ्यूज वाईके 3 मालिका

  जनरल फ्यूज कटआउट एक प्रकारचे वितरण ट्रान्सफॉर्मर किंवा वितरण लाइनचे बाह्य उच्च व्होल्टेज आहे आणि मुख्यत: शॉर्ट सर्किट, ओव्हरलोड आणि स्विचिंग करंटद्वारे होणार्‍या परिणामापासून ट्रान्सफॉर्मर्स किंवा रेषा संरक्षित करण्यासाठी वापरला जातो. ड्रॉप-आउट फ्यूज कटआउट इन्सुलेटर समर्थन आणि फ्यूज कॅरियर, स्थिर संपर्क जे इन्सुलेटर समर्थन आणि फ्यूज कॅरियरच्या दोन टोकांवर स्थापित हलविणार्‍या संपर्काच्या दोन बाजूंनी निश्चित केले गेले आहे. फ्यूज कॅरियरचे अंतर्गत भाग म्हणजे एक्सटींगुई ...
123456 पुढील> >> पृष्ठ 1/8