आम्ही 2004 पासून जग वाढण्यास मदत करतो

20-35 केव्ही चालू ट्रान्सफॉर्मर